9. Stockholms stads app för att rapportera till skolan att barn är sjuka

Appen Anmäl frånvaros logotyp

Vårdnadshavare (till exempel föräldrar) till barn som går i kommunala skolor i Stockholm kan rapportera barnens frånvaro i en app. När man väl har skrivit in personuppgifter om barnet är rapporteringen väldigt enkel – man öppnar appen och trycker ‘ Heldag’ eller ‘Del av dag’. Appen förutsätter att vårdnadshavaren registrerat sitt mobiltelefonnummer i Stockholm Skolwebb.

Bakgrund

En prioriterad uppgift för utbildningsförvaltningens centrala förvaltning är att hitta nya arbetssätt för att avlasta skolor och lärare. En sms-tjänst som ger vårdnadshavare möjlighet att anmäla frånvaro för sitt barn bedömdes ge stor effekt. Därför skapades en tjänst (sms) och därefter ett grafiskt gränssnitt för tjänsten (appen).

Vad är bättre nu?

Vårdnadshavare kan nu på ett enklare och snabbare sätt anmäla frånvaro till skolan. Manuella hanteringar av frånvaroanmälningar, som tidigare gjordes i Stockholm skolwebb, har till stora delar försvunnit. Sms-tjänsten registrerar automatisk de barn som är frånvarande i lärarens undervisningsschema. Skolorna spar tid då personalen inte längre behöver lyssna av telefonsvarare för att sedan manuellt registrera en anmälan om frånvaro i systemet.

Hur gick beställning och planering till?

Arbetet med att ta fram sms-tjänsten och appen påbörjades 2012. Då fångades ett starkt önskemål från skolorna om ett digitalt verktyg för Stockholm skolwebb upp. En kravlista på en app i Skolwebben, där sms-tjänsten var ett parallellt spår, togs fram. Detta genom en workshop med representanter från verksamheterna och en förstudie av upphandlad leverantör. Vårdnadshavare bjöds dessutom in för att testa tjänsten och appen.

Praktiskt arbete med användare

Den övergripande tanken har varit att systemet ska hjälpa användare utan att skapa merarbete. Därför förenklades sms-tjänsten så mycket som möjligt. Automatiska kontroller byggdes in så att användaren endast behöver skicka minimalt med information. Tjänsten har dessutom en inbyggd säkerhetskontroll av mobilnumret eftersom den kontrollerar vem som sms:ar in mot systemets registrerade uppgifter om juridisk vårdnadshavare.

Det grafiska gränssnittet är informativt och enkelt. En designbyrå utgick från stadens grafiska profil. Bilderna har gjorts tydliga och enkla. Det var också viktigt att göra det möjligt att använda funktioner som t.ex voice-over i en smartphone.

Kontaktperson

Martin Abramson, Utbildningsförvaltningen, Grundskoleavdelningen,skolwebb@stockholm.se

Källor och länkar

Mer om appen på Stockholms Stads webb

Stockholms stads supportguide om Appen Anmäl frånvaro

Brasklapp

Supportguiden finns för ett flertal mobila enheter. Guidespelaren är inte tillgänglighetsanpassad.

Senast uppdaterad: 17 november, 2015

Ingen har kommenterat ännu