Designprincip 2: Gör mindre

Kampanjen för att lansera Designprinciperna för offentliga digitala tjänster fortsätter. Den här veckan presenterar vi designprincip 2: gör mindre!

Principerna är en översättning av de brittiska designprinciperna. Varje vecka presenterar vi en princip och ber er att tipsa om projekt eller verksamheter där principen används, medvetet eller omedvetet.

Om du är nyfiken kan du läsa vad det står i de övriga nio designprinciperna.

Använder ni designprincip 2? Kontakta oss!

Utgår ni från designprincip 2 i din egen organisation? Finns det projekt eller verksamheter där designprincip 2 är central? Om den används, hur tar det sig uttryck? Har ni till exempel öppna data?

Exempel på data som gör stor nytta är trafikinformation för resenärer med lokaltrafik. Med öppna data från lokaltrafikmyndigheter kan tredjepartsleverantörer utveckla appar och tjänster som passar olika behov.

De erfarenheter vi får in sammanställs och ett urval presenteras senare i höst. Tanken är att era erfarenheter ska inspirera andra genom att vara goda exempel.

E-posta eller ring kansliet med dina tips! E-post: kansliet@anvandningsforum.se. Telefon: 08-405 45 83.


Designprincip 2: Gör mindre

Myndigheter ska bara göra det som bara myndigheter kan göra. Om någon annan gör det – länka. Om vi kan erbjuda resurser som kan hjälpa andra att bygga saker ska vi göra det, till exempel tillhandahålla öppna data. Vi bör koncentrera oss på själva kärnan.

Vi bygger bättre tjänster och sparar pengar genom att använda våra resurser där de gör mest nytta.


Bakgrund

Designprinciper för offentliga tjänster är en översättning av den brittiska statens digitala designprinciper. Översättningen är inte ordagrann, men är tänkt att ha samma innehåll och funktion som originalet.

Användningsforum översatte designprinciperna redan 2013 men de har legat lite undanskymt på webbplatsen. Under hösten 2014 ser vi över översättningen, princip för princip. Vi ber också omvärlden att redogöra för egna erfarenheter av hur principerna tillämpas, och lämna synpunkter på översättningen.

Senast uppdaterad: 17 november, 2015

Ingen har kommenterat ännu