Presentationer från seminariet Digital arbetsmiljö den 13 november

Här är inspelningar från seminariet Digital arbetsmiljö. Användningsforum och Vinnova arrangerade seminariet som en del av World Usability Day den 13 november 2014.

Varje presentation finns också som pdf-fil, för den som föredrar det. Vi kan inte garantera att pdf:erna är tillgängliga. Innehållet i respektive fil ska motsvara det som sägs i webbsändningen.

Målgrupp

Fackförbund, arbetsgivare, arbetsgivarorganisationer, arbetsmiljöansvariga, skyddsombud, it-utvecklare, myndigheter.

Program

Introduktion (ca 4 min)

Pust sett som experiment: Fokus på användare eller fokus på teknik? Sigrun Tallungs, InUse (ca 15 minuter). Sigruns presentation (pdf)

IT och digital arbetsmiljö – Visions medlemsundersökning 2014. Carola Löfstrand, Vision (ca 15 minuter). Carolas presentation (pdf)

Befintligt regelverk och framåtblickande om digital arbetsmiljö. Tomas Rosenblad, Arbetsmiljöverket (ca 15 minuter). Tomas presentation (pdf)

Paneldiskussion om digital arbetsmiljö ledd av Mikael von Otter, IT&Telekomföretagen (15 minuter).

Sändningen med undertexter

Sändningen med teckenspråkstolkning

Senast uppdaterad: 17 november, 2015

Ingen har kommenterat ännu