Presentationer från seminariet eDesign – med användaren i centrum, 13 november

Här är inspelningar från seminariet eDesign – med användaren i centrum. Användningsforum och Vinnova arrangerade seminariet som en del av World Usability Day den 13 november 2014.

Målgrupp: Du som har ett strategiskt intresse för frågor om digitalisering, it- och webbtjänster för kunder och medborgare och du som arbetar i verksamhet som ska förändras till att bli mer användartillvänd.

Varje presentation finns också som pdf-fil, för den som föredrar det. Vi kan inte garantera att pdf:erna är tillgängliga. Innehållet i respektive fil ska motsvara det som sägs i webbsändningen.

Program

Intro och välkomnande. Erik Borälv, Vinnova och Användningsforum (ca 5 minuter)

Hur designprinciperna för offentliga digitala tjänster stödjer arbetet med Uppsala kommuns nya webb. Sofia Lindström, Uppsala kommun (ca 15 minuter). Sofias presentation (pdf)

Att få med kunderna på resan – design av digitala tjänster. Gunilla Dyrhage, Försäkringskassan (ca 15 minuter). Gunillas presentation (pdf)

Äldre personers ikt-användning. Ann-Charlotte Kornblad, Ericsson ConsumerLab (ca 15 minuter). Ann-Charlottes presentation (pdf)

Tillgänglighet – it-användning för alla. Hans von Axelson, Myndigheten för delaktighet (ca 15 minuter). Hans presentation (pdf)

Dialog mellan talarna och publiken: finns gemensamma intressen och tillvägagångssätt hos olika aktörer? Under ledning av Eva-Karin Anderman, Stiftelsen Svensk Industridesign (SVID) (ca 15 minuter)

Sändningen med undertexter

Sändningen med teckenspråkstolkning

Senast uppdaterad: 17 november, 2015

Ingen har kommenterat ännu