16. Avskalat läsverktyg

Programvaran TorTalks gränssnitt

Programvaran TorTalks gränssnitt. Via knappar styr användaren bland annat start, stopp och hastighet för uppläsning samt OCR-behandlar alla format av text (markerar text som TorTalks ska läsa upp).

TorTalk AB utvecklar talsyntesprogram för dyslektiker. Nedan beskriver de bakgrund till utvecklingen av programmet/-en och målsättningen att vara intuitiva så att alla användare kommer igång med sin läsning direkt och att dessa alltid kommer vidare i sina texter oavsett format. Tanken är att läsningen så mycket som möjligt ska ge samma frihet som läsning med ögonen erbjuder.

Bakgrund

Projektet startades därför att vi såg ett behov av ett mer avskalat talsyntesprogram, ett renodlat läsverktyg, som hjälper fler dyslektiker igång med sin läsning. Det fanns också behov att ett program som klarar mer avancerad läsning, så som läsning ofta ser ut exempelvis i högskolemiljö.

Vad är bättre nu?

Användare har idag tillgång till ett talsyntesprogram med ett överskådligt gränssnitt och begränsade inställningar. Profiler behöver inte skapas och inställningar behöver inte justeras innan läsningen kan starta. Många användare tittar på instruktionsfilmer först i efterhand för att se om de missat något. Målet är att manualen ska vara överflödig.

Användare kan nu också snabbt och enkelt läsa text i olika format, och alltid på samma sätt. Låsta Pdf-filer, in-scannat material och kopieringsskyddade e-böcker kan nu läsas via två klick.

För vissa användare är enkelheten avgörande och för andra är det den smidiga tillgången till all text som gjort skillnaden.

Planering och praktiskt genomförande

Utvecklingen av TorTalk för Windows snabbades upp när programmet fick pris i PTS innovationstävling Innovation för alla år 2013. Priset innebar att projektet fick utvecklingsstöd. TorTalk för Mac som släpps under våren 2015 har utvecklats utanför PTS-projektet. Både Windows- och Macversionen har utvecklats under ledning av en användare som dagligen läser i flera timmar med hjälp av talsyntesprogram. Vi har även haft testanvändare samt anordnat workshops med användare för att utvärdera befintliga funktioner och provtrycka nya funktioner. Redan från start fanns en vision att öka antalet användare av talsyntes i Sverige. 

Kontakt

Joakim Olofson
E-post: joakim@tortalk.se
Telefon: 0733-200 972

Källor

På Tor Talks webb finns:

Tidningen Föräldrakrafts reportage om projektet när det var i utvecklingsstadiet.

 

Senast uppdaterad: 17 november, 2015

Ingen har kommenterat ännu