Om digital kompetens

I samband med Digitaliseringskommissionens framtagande av sitt delbetänkande om digital kompetens har Användningsforum bidragit med rekommendationer avseende användbarhet och tillgänglighet i it. De fyra övergripande rekommendationer Användningsforum ger är att:

  • Sträva efter universell utformning
  • Höj kompetensen om digitala frågor på ledningsnivå
  • Användbarhet och tillgänglighet ska ha en given plats i beställning och upphandling
  • Stimulera en höjning av privatpersoners digitala kompetens

Rapporten Om digital kompetens (pdf 1,3 MB)

Rekommendationerna finns även med som en bilaga i Digitaliseringskommissionens delbetänkande Gör Sverige i framtiden – digital kompetens (pdf 3,4 MB).

Senast uppdaterad: 17 november, 2015

Ingen har kommenterat ännu