Användningsforum i Almedalen

Användningsforum finns på plats under och medverkar under ett par pass i Almedalen. Flera av forumets ledamöter är i Visby under veckan och medverkar i dessa och andra seminarier.

Onsdag 1 juli kl. 09:00-10:10: Digital arbetsmiljö – möjligheter och hot

Arrangör: Offentliga affärer och Post- och telestyrelsen

Om hur vi bäst utnyttjar möjligheterna med den digitala arbetsmiljön. Och hur kan vi undvika att krav på digitala system minskar effektivitet och användbarhet.

Plats: Strandvägen 4

Torsdag 2 juli kl. 10:00-10:40: Hur beställer du användbara och tillgängliga system?

Arrangör: Offentliga affärer och Post- och telestyrelsen

Att beställa it-system och andra digitala system tar ofta mycket tid och resurser. Slutresultatet ska dessutom fungera så enkelt som möjligt – för alla. Användningsforum delar med sig av sina samlade råd hur man går tillväga samt visar en prototyp för ett webbstöd som kommer göra det ännu enklare.

Plats: Strandvägen 4

 

 

Senast uppdaterad: 17 november, 2015

Ingen har kommenterat ännu