26. Undersökning av vanliga metoder för användbarhetsutvärdering

Ett par studenter vid Umeå Universitet har genomfört en enkätstudie om användbarhetsutvärdering. De anger själva att det kan vara svårt att göra generaliseringar utifrån resultatet eftersom det är lite osäkert hur många som arbetar inom användbarhet och att det är en heterogen grupp. Undersökningen kan dock ge en fingervisning om vanliga metoder för utvärdering. De två vanligaste metoderna, enligt studien, är intervjuer samt att ”tänka högt med användare”.

80% av dem som svarade på enkäten påtalade vikten av att involvera användare i arbete med användbarhet.

Läs mer i uppsatsen ”Användbarhet inom människa-datorinteraktion i praktiken: en kartläggning av utvärderingsmetoder”

Senast uppdaterad: 17 november, 2015

Ingen har kommenterat ännu