28. European Internet Inclusion Institute och auto-wcag

European Internet Inclusion Institute, EIII, arbetar för att ta fram ett verktyg för att icke-experter ska kunna kontrollera webbtillgänglighet. Flera av dagens verktyg har begränsningar för att det inte går att spara resultat, samarbeta med andra, samt använder ikoner som inte har tydlig betydelse.

Man försöker kombinera automatiska och manuella tester, genom att låta användare ge sin återkoppling på webbsidor. I projektet har de analyserat vilka delar av WCAG 2.0 som kan automattestas och vilka som behöver kompletteras med användaråterkoppling.

Projektet nås på auto-wcag, www.w3c.org/community/auto-wcag

Det är ett ett strukturerat semi-automatiskt utvärderingsverktyg, som ska ge stöd för att användare utan webbtillgänglighetskompetens ska kunna utvärdera webbsidor.

Exempel på frågeställningar är om en ALT-text beskriver bilden eller elementet. I ett annat test ombeds användaren att navigera genom en sida med hjälp av tangentbordet för att se om man ”fastnar” någonstans på sidan.

I framtida utveckling ska projektet fördjupa studier av vilka tester som kräver WCAG-expertis och vilka som kan utföras av personer utan expertis med hjälp av rätt verktyg.

Senast uppdaterad: 17 november, 2015

Ingen har kommenterat ännu