32. Försäkringskassans ambition att bli bäst i klassen på tillgänglighet

Försäkringskassan delar med sig av sitt arbete med it-tillgänglighet

Under en träff med ett nätverk om statliga myndigheters arbete med it-tillgänglighet berättade Försäkringskassan om hur de arbetar med att tillgänglighet när de utvecklar sin webb och i sina interna it-system.

De berättar om hur de arbetar praktiskt med att ha tillgänglighet i fokus, samt det nyligen påbörjade arbetet kring tillgänglighet i interna it-system.

Presentation om Försäkringskassans projekt ”Responsiv webb” på Youtube

Bäst i klassen på tillgänglighet

Försäkringskassan har gått ut med ett pressmeddelande att de ”vill bli bäst i klassen inom tillgänglighet”. Vi gillar det skarpt, och motiveringen att det som är bra ur ett tillgänglighetsperspektiv är bra för alla är ju kärnan i universell utformning (eller om man vill kalla det design-för-alla eller universal design).

Försäkringskassans pressmeddelande om att bli bäst i klassen på tillgänglighet

Den som vill hjälpa Försäkringskassan i sitt arbete med webben kan besöka Försäkringskassans utvecklingswebb beta.forsakringskassan.se.

Det universellt utformade har definierats i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, som du kan läsa mer om på regeringens webbplats om mänskliga rättigheter.

Senast uppdaterad: 17 november, 2015

Ingen har kommenterat ännu