Vad gjorde vi på World Usability Day – Världsanvändbarhetsdagen?

Torsdag den 12 november var vi med och bidrog till World Usability Day (Världsanvändbarhetsdagen). På flera håll i landet ordnades workshops och seminarier kring temat innovation.

Under vår workshop talade vi digital arbetsmiljö och innovation. Vi hörde presentationer från Vision och Försäkringskassan, samt förde dialog om förutsättningar för god digital arbetsmiljö.

Carola Löfstrand från Vision berättade om deras undersökning bland chefer i kommuner, IT i chefens tjänst?

Christian Rosberg från Försäkringskassan berättade om deras arbete med att inventera och åtgärda tillgänglighetshinder i interna IT-system. Ett arbete som började för bara ett par månader sedan. Det är tydligt att Försäkringskassan har en bit att vandra, men oerhört positivt att de identifierat detta som ett problem och börjat arbeta strukturerat med att åtgärda det.

Goda exempel?

Efter presentationerna fick vi goda och mindre goda exempel från vår digitala arbetsmiljö, som en inspirerande start på dialog om den digitala arbetsmiljön. Några av exemplen visades som videofilmer, ett par där vår ordförande Erik jämför den tid det tar att från att han startar datorn tills han kan attestera en faktura, det tar ca 1 minut på hans ena jobbdator och 5 minuter på den andra.

Andreas Taxi from Andreas Richter on Vimeo.


Extern länk till introduktion och exempel (på Slideshare)

Resonemang under dialogen

Under den avslutande workshopen/dialogen diskuterade deltagarna följande

  • Aktivitetsbaserade kontor bör stödja bra arbete
  • Jobba hemma medför (troligen) högre interna krav på att prestera. Det är (nog) vanligt att många höjer ribban för vad de ska prestera för att ”bevisa” att de arbetar minst lika bra hemma som på kontoret.
  • Vi träffar chefen mer sällan när vi har en mer digitaliserad arbetsplats.
  • Det digitaliseras gärna och glatt, inte alltid med föregående konsekvensanalys.
  • Seriösa företag/organisationer ser till att ha bra support kring digital teknik.
  • Personer som är digitala är självorganiserande, behöver inte särskild styrning
  • Loggar är också positivt, det är möjligt för chefer och medarbetare att se och reagera.
  • Utbildningsbehov varierar på olika nivåer och i regioner.
  • Det saknas tradition kring relationen mellan psykosocial arbetsmiljö och digital arbetsmiljö. Det är också viktigt med ledarrollen, att ha en miljö som bidrar till god digital arbetsmiljö.
  • Synpunkter och återkoppling på digitala verktyg behöver hanteras och ge effekt på utformning av verktyg och verksamhet. T.ex kan it-supportens ärenden ska användas för att lära och utveckla.

Senast uppdaterad: 17 november, 2015

Ingen har kommenterat ännu