25. Mobiltelefonens kamera kan användas av blinda personer

Det är kanske enkelt att avfärda tillgänglighet för blinda personer till kamera och fotoalbum. Det motbevisar Apple genom den tillgänglighet som erbjuds i kameran och fotoboken i deras iPhone.

I artikeln ”Making the iPhone camera accessible for the blind” beskrivs i detalj hur kameran i en iPhone fungerar när telefonens skärmläsare är igång. Kamerans skärmläsare läser upp de olika knappar som styr kameran och dess funktioner. Utöver det beskriver skärmläsaren också kamerans orientering (stående/liggande) och t.ex. hur många ansikten som finns i bilden (om man riktar kameran mot mänskliga ansikten).

När man bläddrar bland bilder i fotoboken beskrivs respektive bild av skärmläsaren genom att tiden då den togs läses upp tillsammans med en rudimentär beskrivning av bilden. Nedan två bilder och den beskrivning som läses upp av skärmläsaren.

Skärmdump från iPhones fotoalbum. Bilden som betraktas är en skärmdump av bakgrunden vid låst skärm.

Skärmläsaren VoiceOvers beskrivning är ”sida 484 av 486, skärmavbild, stående, 13 augusti, 21:37 skarp, väldigt mörk bild”

24. App för att underlätta matlagning

Appen Matglad är framtagen för att vara stöd i matlagning av enkla vardagliga rätter. Den är mycket tydligt strukturerad och ger steg-för-steg-instruktioner. Användaren får förutom själva recepten också stöd att kontrollera om ingredienser finns hemma och inköpslista för de ingredienser som saknas. När matlagningen väl är igång hjälper appen också till med timer för de moment där tidtagning behövs.

Skärmdump från appen för iPhone. Symboler och text för olika ingredienser, "flytande matfett" m.m. Frågetecken till höger om respektive ingrediens.

Handlingslista för de ingredienser som saknas för att tillaga ett recept

23. Sveriges nya upplysningstjänst Hallå konsument

Konsumentverket driver sedan mars 2015 tjänsten Hallå konsument som samlar konsumentinformation av alla slag. Utformningen av webbplatsen hallakonsument.se och vägledningen sker i nära samarbete med 12 andra myndigheter, fyra konsumentbyråer och den kommunala konsumentverksamheten. Användare som representerar Konsumentverkets prioriterade målgrupper har varit med och påverkat utformningen och designprinciperna för offentliga digitala tjänster har varit ledstjärna för design- och utvecklingsarbetet. Arbetet med att förbättra struktur och innehåll samt att anpassa webbplatsen till besökarnas behov fortsätter naturligtvis framöver.

Hallå Konsuments logotyp - texten Hallå konsument! i en pratbubbla

22. Inkluderande spelutveckling vid Högskolan i Skövde

En forskargrupp vid Högskolan i Skövde har det senaste året forskat kring inkluderande spelutveckling. Särskilt fokus har varit på att spel ska kunna spelas av personer med eller utan synnedsättning. Ett resultatav forskningen är spelet Frekvens saknad som är framtaget för surfplattor och smarta telefoner.

Läs mer om forskningen i Högskolan i Skövdes pressmeddelande om spelet och projektet

Hämta spelet i App Store eller i Google Play

21. Universell utformning av smart klocka underlättar bland annat navigering

En brittisk tjej med dövblindhet beskriver på sin blogg hur hon köpt och testat en Apple Watch och upptäckt hur den gett henne möjlighet till ett mer självständigt liv.

Den specifika funktion som lyfts fram och beskriv i en artikel om Molly är möjligheten att få haptisk återkoppling, med vibrationer, när hon använder klockan till att navigera. Läs hela artikeln på Theage.com.

En mer utförlig beskrivning finns på Mollys blogg, där hon berättar mer om funktioner som underlättar och fungerar bra samt det som kunde fungera bättre för henne.

20. Utvärdering av användbarhet i blanketter/e-tjänster

Uppsala beskriver i sin utvecklarblogg hur de gått tillväga för att skapa nya e-tjänster samt utvärdera dem. Vi gillar Uppsala kommun, bland annat eftersom de är så duktiga på designprincip 10 (arbeta öppet: det gör tjänster bättre).

Bland de tjänster som är nya och har utvärderats genom användartester finns ansökan om tillstånd för enskilt avlopp och inkomstanmälan för vård- och omsorgsavgift.

Man använder tjänstedesignmetoder för att samla in, analysera och förändra tjänsterna. Designprincip 1 säger ju att vi ska utgå från behoven och det är just vad kommunen gör när de träffar medborgare och anstränger sig för att förstå deras behov och den kontext de har behov av kommunens tjänster. Kommunen utvärderade också tjänster som redan lanserades i syfte att utveckla dem vidare, man Gör om och gör sen om igen i linje med designprincip 5

Läs den utmärkta beskrivningen av arbetet på Uppsala.se:s utvecklingsblogg där det också finns en länk till en utförligare användbarhetsutvärdering (pdf 0,9 Mb)

19. Information på förpackningar – på nya sätt

Inom ramen för Skåne Innovation Week från den 2 juni efterlyses idéer om hur konsumenter kan få den information som behövs om en produkt som är förpackad i en liten förpackning. Innehållsförteckning, bruksanvisning, dosering och bäst-före-datum är information som konsumenten kan vilja ha, och som är svår att få plats med på ett läsbart sätt på en liten förpackning.

Kan digital teknik underlätta?

Mer om utlysningen på sidan Packbridge – Klusterutmaning på Skåne Innovation Week

18. Digital by Default Service Standard

I Storbritannien har myndigheten GDS ett uppdrag att driva på utvecklingen av bra e-tjänster och ensa bland olika statliga myndigheters webbtjänster. Vi i Användningsforum har sedan tidigare översatt och ställt oss bakom GDS designprinciper för offentliga digitala tjänster.

Designprinciperna är en grund för hur tjänster ska utformas. För e-tjänster med stora volymer har GDS också en lista med ska-krav, som kallas Digital by Default Service Standard (fritt översatt ”tjänstestandard för digitalt först”). Standarden består av 26 kriterier som måste uppfyllas för att en tjänst som riktas mot medborgare ska få lanseras. Till respektive kriterie finns stöddokumentation om hur kriteriet kan nås. Ett generellt krav är också att tjänsten ska fortsätta klara kriterierna när den väl är igång.

En av våra favoriter är kriterie nr 26: att tjänsten ska testas av ansvarig minister!

17. Standard för lättöppnade förpackningar

Standarden för lättöppnade förpackningar innehåller bland annat en metod för att testa om förpackningar är lättöppnade. Den ger verktyg för både offentliga och privata inköpare att specificera krav på förpackningar.

Användarorganisationerna PRO, Reumatikerförbundet och Sveriges Konsumenter har varit med i arbetet med att ta fram standarden.

16. Avskalat läsverktyg

Programvaran TorTalks gränssnitt

Programvaran TorTalks gränssnitt. Via knappar styr användaren bland annat start, stopp och hastighet för uppläsning samt OCR-behandlar alla format av text (markerar text som TorTalks ska läsa upp).

TorTalk AB utvecklar talsyntesprogram för dyslektiker. Nedan beskriver de bakgrund till utvecklingen av programmet/-en och målsättningen att vara intuitiva så att alla användare kommer igång med sin läsning direkt och att dessa alltid kommer vidare i sina texter oavsett format. Tanken är att läsningen så mycket som möjligt ska ge samma frihet som läsning med ögonen erbjuder.