Vad gjorde vi på World Usability Day – Världsanvändbarhetsdagen?

Torsdag den 12 november var vi med och bidrog till World Usability Day (Världsanvändbarhetsdagen). På flera håll i landet ordnades workshops och seminarier kring temat innovation.

Under vår workshop talade vi digital arbetsmiljö och innovation. Vi hörde presentationer från Vision och Försäkringskassan, samt förde dialog om förutsättningar för god digital arbetsmiljö.

Carola Löfstrand från Vision berättade om deras undersökning bland chefer i kommuner, IT i chefens tjänst?

Christian Rosberg från Försäkringskassan berättade om deras arbete med att inventera och åtgärda tillgänglighetshinder i interna IT-system. Ett arbete som började för bara ett par månader sedan. Det är tydligt att Försäkringskassan har en bit att vandra, men oerhört positivt att de identifierat detta som ett problem och börjat arbeta strukturerat med att åtgärda det.

Goda exempel?

Efter presentationerna fick vi goda och mindre goda exempel från vår digitala arbetsmiljö, som en inspirerande start på dialog om den digitala arbetsmiljön. Några av exemplen visades som videofilmer, ett par där vår ordförande Erik jämför den tid det tar att från att han startar datorn tills han kan attestera en faktura, det tar ca 1 minut på hans ena jobbdator och 5 minuter på den andra.

Andreas Taxi from Andreas Richter on Vimeo.


Extern länk till introduktion och exempel (på Slideshare)

Resonemang under dialogen

Under den avslutande workshopen/dialogen diskuterade deltagarna följande

  • Aktivitetsbaserade kontor bör stödja bra arbete
  • Jobba hemma medför (troligen) högre interna krav på att prestera. Det är (nog) vanligt att många höjer ribban för vad de ska prestera för att ”bevisa” att de arbetar minst lika bra hemma som på kontoret.
  • Vi träffar chefen mer sällan när vi har en mer digitaliserad arbetsplats.
  • Det digitaliseras gärna och glatt, inte alltid med föregående konsekvensanalys.
  • Seriösa företag/organisationer ser till att ha bra support kring digital teknik.
  • Personer som är digitala är självorganiserande, behöver inte särskild styrning
  • Loggar är också positivt, det är möjligt för chefer och medarbetare att se och reagera.
  • Utbildningsbehov varierar på olika nivåer och i regioner.
  • Det saknas tradition kring relationen mellan psykosocial arbetsmiljö och digital arbetsmiljö. Det är också viktigt med ledarrollen, att ha en miljö som bidrar till god digital arbetsmiljö.
  • Synpunkter och återkoppling på digitala verktyg behöver hanteras och ge effekt på utformning av verktyg och verksamhet. T.ex kan it-supportens ärenden ska användas för att lära och utveckla.

Dela med dig av en bra eller dålig detalj i din digitala arbetsmiljö!

Varför? Experter och användare träffas på en workshop den 12 november för att inspireras av dina problem eller problemlösningar och själva ta fram lösningar. Resultatet kan vara tekniska lösningar eller metodstöd för att förebygga och undvika digitala arbetsmiljöbesvär. Workshopen är en del av World Usability Day, även kallat WUD eller Världsanvändbarhetsdagen.

Hur? Ta fram mobilen och selfie-filma ditt dilemma eller din lösning. Tala in i kameran, filma din datorskärm eller det verktyg du beskriver. Skicka filmen till kansliet@anvandningsforum.se eller lägg upp den på en tjänst som t.ex. Vimeo, Youtube eller liknande och skicka länken till oss. Vi måste ha rätt att visa videon och vi vill därför att du ger den en Creative Commons-licens (t.ex. CC-BY). För att vi ska hinna förbereda visning under WUD vill vi ha ditt bidrag senast den 9 november.

Workshopen den 12 november är kl. 15-17 på Summit Hitech Building på Sveavägen 9 i Stockholm. Om du vill delta, skicka en e-post och skriv att du vill delta på WUD, till kansliet@anvandningsforum.se eller anmäl dig på workshopens Facebooksida.

Exempel: En beskrivning av en bra eller dålig detalj kan t.ex. se ut så här:

Exemplet Taxibokningssystemet fungerar inte som jag förväntar mig

Exemplet Det går inte inte att ladda upp filmer på Youtube från arbetsdatorn

E-legitimationsdagen 2015

Den 4 februari deltog vi från kansliet på e-legitimationsdagen 2015. Användningsforum har ju engagerat sig i e-legitimationsfrågan sedan länge och vi hade blivit inbjudna att arrangera dialogseminarier kring ”hur vi ska möta slutanvändarna”.

Vår ordförande Erik Borälv och jag, Andreas Richter, höll i två 30-minutersdialoger med ca 10 respektive 20 deltagare. Vi hann inte förhöra oss om var alla kom ifrån, men merparten av besökarna på e-legitimationsdagen kom från myndigheter. Vi bad deltagarna att i ett första steg skriva ner utmaningar och efter en kort diskussion skriva ner möjliga lösningar och prioriteringar framöver.

Intervjuer och material från e-legitimationsdagen finns på E-legitimationsnämndens sida. Där finns en kort intervju med kansliet, gjord direkt efter dialogseminarierna.

E-legitimationsnämndens sammanfattning av E-legitimationsdagen 2015

20 post-it-lappar med utmaningar nedskrivna

20 post-it-lappar med utmaningar som deltagarna på våra dialogseminarier identifierat

 

Presentationer från seminariet eDesign – med användaren i centrum, 13 november

Här är inspelningar från seminariet eDesign – med användaren i centrum. Användningsforum och Vinnova arrangerade seminariet som en del av World Usability Day den 13 november 2014.

Målgrupp: Du som har ett strategiskt intresse för frågor om digitalisering, it- och webbtjänster för kunder och medborgare och du som arbetar i verksamhet som ska förändras till att bli mer användartillvänd.

Presentationer från seminariet Digital arbetsmiljö den 13 november

Här är inspelningar från seminariet Digital arbetsmiljö. Användningsforum och Vinnova arrangerade seminariet som en del av World Usability Day den 13 november 2014.

Varje presentation finns också som pdf-fil, för den som föredrar det. Vi kan inte garantera att pdf:erna är tillgängliga. Innehållet i respektive fil ska motsvara det som sägs i webbsändningen.

Målgrupp

Fackförbund, arbetsgivare, arbetsgivarorganisationer, arbetsmiljöansvariga, skyddsombud, it-utvecklare, myndigheter.

Uppsala kommun berättar hur de använder designprinciperna

När vi efterfrågat exempel på hur olika verksamheter arbetar med designprinciperna för offentliga digitala tjänster fick vi respons från flera håll. Bland andra Uppsala kommun, Örebro kommun och Helsingborgs stad har berättat att de använder principerna.

Uppsala kommuns utvecklingsblogg tillämpar de designprincip 10 (arbeta öppet – det gör tjänster bättre) och länkar till den presentation deras strateg Maria Aulén Thomsson höll på Webbstrategidagarna offentlig sektor 2014. I presentationen ges exempel på hur principerna tillämpas.

eDesign: med användaren i centrum – seminarium på World Usability Day den 13 november

På eftermiddagen den 13 november anordnar Användningsforum i samarbete med Vinnova ett seminarium om att utforma it-tjänster för användare. Seminariet ger exempel på vägval och strategier för myndigheter och näringsliv såväl som inblickar i användares mönster och vanor. Titta in på väg hem från jobbet!

Tid: Den 13 november kl. 16:25-17:45. Mingel från 17:45.
Plats: Vinnova, Mäster Samuelsgatan 56, Stockholm. Karta.
Målgrupp: Du som har ett strategiskt intresse för frågor om digitalisering, it- och webbtjänster för kunder och medborgare och du som arbetar i verksamhet som ska förändras till att bli mer användartillvänd.

Om du inte kan komma förbi kan du följa seminariets webbsändning. Webbsändningen teckenspråks- och texttolkas.

Seminariet är en aktivitet inom ramen för World Usability Day som i år har temat engagemang.

Digital arbetsmiljö – seminarium under World Usability Day den 13 november

Den 13 november anordnar Användningsforum i samarbete med Vinnova ett frukostseminarium om digital arbetsmiljö. Tanken är att du som är intresserad ska kunna smita förbi före jobbet, eller följa webbsändningen när du själv äter frukost.

Tid: Den 13 november kl. 08:30-09:30. Frukost serveras från kl. 08:00.
Plats: Vinnova, Mäster Samuelsgatan 56, Stockholm. Karta.
Målgrupp: Fackförbund, arbetsgivare, arbetsgivarorganisationer, arbetsmiljöansvariga, skyddsombud, it-utvecklare, myndigheter.

Om du inte kan komma förbi kan du följa seminariets webbsändning. Webbsändningen teckenspråks- och texttolkas.

Seminariet är en aktivitet inom ramen för World Usability Day som i år har temat engagemang.

Rapport från seminariet Kan man mäta begriplighet?

foto av bord med papper och dator på

Ca 35 personer hade samlats på seminariet ”Kan man mäta begriplighet?”, som anordnades av projektet Begripsam. Under förmiddagen presenterades tre olika projekt/initiativ: Kognitivt tillgängliga nyhetsbrev, standardisering inom området kognition och en studie av grå litteratur om kognitivt tillgänglig elektronisk kommunikation.