Designprincip 10: Arbeta öppet: det gör tjänster bättre

Kampanjen för att damma av och lansera designprinciperna avslutas med den sista principen, nummer tio. Den är precis lika viktig som de andra principerna. Principen handlar om öppenhet, att ha ett öppet arbetssätt så att andra kan bidra. I det ingår också att vara ärlig med vad som inte alltid går bra och vad som kan förbättras, men givetvis också att skryta om sådant som man är stolt över.

Foto på en folksamling

Folk, ”crowden”, kan bidra till att göra tjänster bättre. Foto: Espen Sundve, CC BY-SA 2.0

Vi tar gärna emot kommentarer om designprinciperna, till exempel om det saknas någon princip, om något om något är tokigt i översättningen eller om ni använder dem och har goda eller dåliga erfarenheter. Kontakta i så fall vårt kansli på e-post kansliet@anvandningsforum.se eller Andreas på kansliet på telefon 08 – 405 45 83.

Designprincip 8: Gör digitala tjänster, inte webbplatser

Nylanseringen av designprinciperna börjar närma sig slutet. Den här veckan presenterar vi princip 8, som handlar om att allt inte måste vara webb. Med dagens trend att göra responsiv webb har apphysterin lagt sig något, så mycket är webb igen. Det är helt okej, bara vi inte börjar med att besluta i vilket format en tjänst ska levereras.

Designprincip 7: Förstå sammanhanget!

Designprincip 7 handlar om att sätta sig in i hur och när digitala tjänster används. Dels kan det handla om vilken teknisk plattform användarna har när de använder tjänster, dels om att de kan vara i olika situationer. Det har ju blivit mer och mer aktuellt nu när många personer använder sin smarta telefon till att surfa och lösa sina behov.

Hyllor i Stockholms stadsbibliotek

Kanske sitter den som använder tjänsten på biblioteket? Vilka förutsättningar har de då? Foto: CC BY 2.0 av Samantha Marx

Designprincip 6: Utveckla för att inkludera

Nylanseringen av designprinciperna fortsätter och nu är det dags för den kanske viktigaste av alla – princip 6: Utveckla för att inkludera!

Princip 6 är den princip där vi lyfter fram tillgänglighet. Principen pekar samtidigt på att hänsyn ska tas till alla. Exempelvis kan personer som inte behärskar svenska språket vara hjälpta av tydlig design och klarspråk. En organisation kan ju också förvänta sig effektivitetsvinster när de har så tydliga och inkluderande e-tjänster att merparten av användarna hellre använder tjänsten än ringer kundservice.

Överstruken tillgänglighetssymbol

Fel fel fel! Vi ska inte medvetet exkludera någon. Foto: James LeVeque licens: CC BY-NC 2.0

Designprincip 5: Gör om. Gör sen om igen

Vi fortsätter med vår nyöversättning av designprinciperna och hoppas få in goda exempel på hur principen används. Nu har vi kommit halvvägs och presenterar därför princip 5.

Kontakta kansliet med tips om ni använder eller valt att inte använda principerna. Ni kan skriva i kommentarsfältet, tipsa oss på Facebook, Twitter, e-post eller ringa på telefon (08-405 45 83).

Bland de tips vi hittills fått in har Uppsala berättat hur de arbetar enligt designprinciperna. Angående princip fem berättar de att de låter användare testa att utföra olika uppgifter på Uppsala kommuns beta-webb. Beroende på hur väl användarna lyckas görs förbättringar. Läs mer på Uppsala kommuns utvecklarblogg för beta-webben.

Uppsala kommun berättar hur de använder designprinciperna

När vi efterfrågat exempel på hur olika verksamheter arbetar med designprinciperna för offentliga digitala tjänster fick vi respons från flera håll. Bland andra Uppsala kommun, Örebro kommun och Helsingborgs stad har berättat att de använder principerna.

Uppsala kommuns utvecklingsblogg tillämpar de designprincip 10 (arbeta öppet – det gör tjänster bättre) och länkar till den presentation deras strateg Maria Aulén Thomsson höll på Webbstrategidagarna offentlig sektor 2014. I presentationen ges exempel på hur principerna tillämpas.

Designprincip 4: Kämpa för att göra det enkelt!

Nu har vi kommit till designprincip 4. Kansliet och arbetsgruppen nyöversätter och presenterar en princip i veckan och vill gärna ha in synpunkter och goda eller lärande exempel där principen gäller. Skriv i kommentarsfältet, tipsa oss på Facebook, Twitter, e-post eller helt vanlig telefon (08-405 45 83).

Designprincip 3: Låt användningsdata styra designvalen

Nu är vi inne på tredje veckan av kampanjen för att lansera Designprinciperna för offentliga digitala tjänster. Tredje veckan betyder tredje principen: Låt användningsdata styra designvalen.

Vi vill ha in tips på hur principen används i olika sammanhang.

snötäckt landskap med upptrampad väg och upptrampad genväg

”Desire path” används för att beskriva den väg människor tar, inte den väg de ”ska” ta. Foto CC BY-NC-SA av travelling.steve

Designprincip 2: Gör mindre

Kampanjen för att lansera Designprinciperna för offentliga digitala tjänster fortsätter. Den här veckan presenterar vi designprincip 2: gör mindre!

Principerna är en översättning av de brittiska designprinciperna. Varje vecka presenterar vi en princip och ber er att tipsa om projekt eller verksamheter där principen används, medvetet eller omedvetet.