Var med på workshop om digital arbetsmiljö och innovation

Den 12 november anordnar Användningsforum workshop om digital arbetsmiljö och innovation. Programmet är i skrivande stund inte helt färdigt, men vi kommer att varva workshop om digital arbetsmiljö med inspirerande talare.

Tid: Torsdag 12 november kl. 15-17

Plats: Hitech Summit Terassen, Sveavägen 9, plan 2.

Program

Visning av filmer och workshop för att ta fram koncept för att lösa/förebygga problem eller sprida bra lösningar.

IT – i chefens tjänst? Carola Löfstrand från Vision berättar om deras undersökning bland medlemmar som är chefer.

Tillgänglighet i Försäkringskassans interna it-system. Christian Rosberg från Försäkringskassan berättar om det nyligen påbörjade arbetet med att inventera och åtgärda tillgänglighet i Försäkringskassan interna it-system.

Anmälan: Föranmälan krävs. Skicka ett mail till kansliet@anvandningsforum.se eller anmäl dig på workshopens Facebook-sida

Mingla: Efter Användningsforums workshop får du gärna gå på det mingel som anordnas av STIMDI. STIMDI har varit centrala i att anordna WUD i Sverige och de anordnar mingel för sina medlemmar med anledning av att WUD firar 10 år. Endast medlemmar i STIMDI får vara med och mingla, och du kan bli medlem när du anmäler dig till minglet. Minglet äger rum hos Ångpanneföreningen på Frösundaleden 2 i Solna. Anmälan till STIMDI:s WUD-mingel

Dela med dig av en bra eller dålig detalj i din digitala arbetsmiljö!

Varför? Experter och användare träffas på en workshop den 12 november för att inspireras av dina problem eller problemlösningar och själva ta fram lösningar. Resultatet kan vara tekniska lösningar eller metodstöd för att förebygga och undvika digitala arbetsmiljöbesvär. Workshopen är en del av World Usability Day, även kallat WUD eller Världsanvändbarhetsdagen.

Hur? Ta fram mobilen och selfie-filma ditt dilemma eller din lösning. Tala in i kameran, filma din datorskärm eller det verktyg du beskriver. Skicka filmen till kansliet@anvandningsforum.se eller lägg upp den på en tjänst som t.ex. Vimeo, Youtube eller liknande och skicka länken till oss. Vi måste ha rätt att visa videon och vi vill därför att du ger den en Creative Commons-licens (t.ex. CC-BY). För att vi ska hinna förbereda visning under WUD vill vi ha ditt bidrag senast den 9 november.

Workshopen den 12 november är kl. 15-17 på Summit Hitech Building på Sveavägen 9 i Stockholm. Om du vill delta, skicka en e-post och skriv att du vill delta på WUD, till kansliet@anvandningsforum.se eller anmäl dig på workshopens Facebooksida.

Exempel: En beskrivning av en bra eller dålig detalj kan t.ex. se ut så här:

Exemplet Taxibokningssystemet fungerar inte som jag förväntar mig

Exemplet Det går inte inte att ladda upp filmer på Youtube från arbetsdatorn

28. European Internet Inclusion Institute och auto-wcag

European Internet Inclusion Institute, EIII, arbetar för att ta fram ett verktyg för att icke-experter ska kunna kontrollera webbtillgänglighet. Flera av dagens verktyg har begränsningar för att det inte går att spara resultat, samarbeta med andra, samt använder ikoner som inte har tydlig betydelse.

Man försöker kombinera automatiska och manuella tester, genom att låta användare ge sin återkoppling på webbsidor. I projektet har de analyserat vilka delar av WCAG 2.0 som kan automattestas och vilka som behöver kompletteras med användaråterkoppling.

Projektet nås på auto-wcag, www.w3c.org/community/auto-wcag

Det är ett ett strukturerat semi-automatiskt utvärderingsverktyg, som ska ge stöd för att användare utan webbtillgänglighetskompetens ska kunna utvärdera webbsidor.

Exempel på frågeställningar är om en ALT-text beskriver bilden eller elementet. I ett annat test ombeds användaren att navigera genom en sida med hjälp av tangentbordet för att se om man ”fastnar” någonstans på sidan.

I framtida utveckling ska projektet fördjupa studier av vilka tester som kräver WCAG-expertis och vilka som kan utföras av personer utan expertis med hjälp av rätt verktyg.

27. Fix the web

I Storbritannien har projektet Fix the web identifierat att ett problem med webbtillgänglighet är idag att riktlinjer och lagstiftning inte stödjer att faktiska hinder snabbt åtgärdas. Syftet med projektet är inte att på lång sikt ändra riktlinjer eller lagstiftning utan att låta personer som upplever funktionshinder rapportera problem. Kampanjen har fått draghjälp av skådespelaren Stephen Fry och fått mycket uppmärksamhet.

Startsidan innehåller ett formulär där användaren skriver in vilken webbsida de upplever problem med och en beskrivning av problemet. Frivilliga som anslutit sig till projektet försöker att kontakta webbplatsägaren för att genom dialog påverka.

Idag är 2136 webbsidor rapporterade av ca 1000 användare. Ca 750 frivilliga hjälper till i projektet. Endast 1% av de rapporterade webbsidorna tillhörde statliga sidor.

Fix the web finns på www.fixtheweb.co.uk

Avlyssnat på Användningsforums möte 3 september

Under mötet den 3 september uppdaterade Användningsforums ledamöter varandra om vad de och deras organisationer arbetar med för närvarande. Det nämndes ett antal aktiviteter, projekt och annat som kan vara bra att känna till.

Digidels eMedborgarvecka 2015

Logotyp för eMedborgarveckan 2015

eMedborgarveckan är en nationell kampanjvecka som pågår mellan 5-11 oktober 2015. Den arrangeras nu för andra året av Digidelnätverket. Fokus i år är ökad användning av e-tjänster och ökad digital delaktighet. eMedborgarveckan bygger på frivilliga insatser för digital delaktighet.

Om din verksamhet vill arrangera en insats för att öka den digitala delaktigheten i samband med eMedborgarveckan, anmäl till Digidelnätverket! Anmälan är öppen t.o.m. sista augusti. Ange kontaktperson och fysisk adress för din verksamhet! Affischer skickas ut per post under september.

Anmälningsformulär: http://simplesignup.se/event/58907

Användningsforum i Almedalen

Användningsforum finns på plats under och medverkar under ett par pass i Almedalen. Flera av forumets ledamöter är i Visby under veckan och medverkar i dessa och andra seminarier.

Onsdag 1 juli kl. 09:00-10:10: Digital arbetsmiljö – möjligheter och hot

Arrangör: Offentliga affärer och Post- och telestyrelsen

Om hur vi bäst utnyttjar möjligheterna med den digitala arbetsmiljön. Och hur kan vi undvika att krav på digitala system minskar effektivitet och användbarhet.

Plats: Strandvägen 4

Torsdag 2 juli kl. 10:00-10:40: Hur beställer du användbara och tillgängliga system?

Arrangör: Offentliga affärer och Post- och telestyrelsen

Att beställa it-system och andra digitala system tar ofta mycket tid och resurser. Slutresultatet ska dessutom fungera så enkelt som möjligt – för alla. Användningsforum delar med sig av sina samlade råd hur man går tillväga samt visar en prototyp för ett webbstöd som kommer göra det ännu enklare.

Plats: Strandvägen 4