Möten

Protokoll och dokumentation från möten i Användningsforum publiceras här.

Första mötet 2012-08-29

Mötesanteckningar första mötet 2012-08-29 (pdf)

Bil 1 Mötesanteckningar presentationer av ledamöterna (pdf)

Bil 2 Avgränsningar och definitioner

Dagordning och presentation från kansliet

Andra mötet 2012-11-27

Mötesanteckningar andra mötet 2012-11-27 (pdf)

Tredje mötet 2013-03-05

Mötesanteckningar tredje mötet 2013-03-05 (pdf)

Vägledning för exempel i Användningsforum

Vägledning för exempel i Användningsforum slutgiltig (pdf)

Årsrapport 2012/2013 och mål framåt

Användningsforum rapport 2013 (pdf)

Fjärde mötet 2013-06-11

Mötesanteckningar fjärde mötet 2013-06-11 (pdf)

Anförande Åke Walldius, KTH (pdf)

Femte mötet 2013-09-11

Mötesanteckningar femte mötet 2013-09-11

Mötesanteckningar femte mötet 2013-09-11 (pdf)

Sjätte mötet 2013-11-27

Mötesanteckningar sjätte mötet 2013-11-27

Mötesanteckningar sjätte mötet 2013-11-27(pdf)

Sjunde mötet 2014-04-10

Mötesanteckningar sjunde mötet 2014-04-10

Åttonde mötet 2014-06-11

Mötesanteckningar åttonde mötet 2014-06-11

Nionde mötet 2014-09-16

Mötesanteckningar från det nionde mötet, 2014-09-16

PTS presentation från Användningsforums nionde möte (pdf)

Susannas presentation från Användningsforums nionde möte (pdf)

Tionde mötet 2014-11-26

Mötesanteckningar från det tionde mötet, 2014-11-26

Elfte mötet 2015-02-17

Mötesanteckningar från det elfte mötet, 2015-02-17

Tolfte mötet 2015-06-09

Mötesanteckningar från det tolfte mötet, 2015-06-09

Trettonde mötet 2015-09-03

Mötesanteckningar från det trettonde mötet, 2015-09-03

Fjortonde mötet 2015-11-11

Mötesanteckningar från det fjortonde och sista mötet, 2015-11-11

Senast uppdaterad: 9 december, 2015

Ingen har kommenterat ännu