Hur kan fackföreningarna agera för bättre it i arbetslivet och en gynnsam digital arbetsmiljö?

15 oktober 2013, 8.30-12.00 i Stockholm

Du är inbjuden till Sveriges första tvärfackliga seminarium om digital arbetsmiljö. Vi vill visa hur facket kan trycka på för bättre it-verktyg i arbetslivet, och vilket engagemang det kan skapa bland medlemmarna.

It är nu det viktigaste arbetsredskapet för nästan alla anställda: på fabriken, i handeln, i ladugården, i callcentret, inom vård och omsorg, på HR-avdelningen, i polisbilen.

Trots det har it-systemen ofta låg användbarhet. De tas inte fram i samarbete med medarbetarna. Med dålig tillgänglighet stänger de personer med funktionsnedsättning ute från arbetet. Arbetsmiljölagen används inte för att förbättra situationen.

Tillsamman kan vi ta dagens it-verktyg till en helt ny nivå. Seminariet vill fungera som ett startskott för fruktbart, nödvändigt och efterfrågat fackligt engagemang för framtidens kanske viktigaste arbetsmiljöfråga.

Initiativtagare är regeringens Användningsforum, som har regeringens uppdrag att verka för att it i samhällslivet verkligen blir användbart och tillgängligt.

Datum: 15 oktober 2013, klockan 08.30 – 12.00 med avslutande lunch.

Plats: Stockholm City Conference, Barnhusgatan 12-14, Stockholm

Talare:

  • Karin Linder, ordförande DIK: DIKs kongressbeslut att prioritera digital arbetsmiljö
  • Karin Båtelson, Svenska läkarförbundet: It-ronder som ett sätt att driva på förbättring
  • Ulf Martinsson, Vison i Norrbotten: Skyddsombudens nya engagemang för digital arbetsmiljö
  • Annika Thorner: UDIPA-metoden – ett utvärderingsverktyg för att identifiera arbetsmiljöproblem orsakade av it-miljön
  • Stefan Johansson, Funka: Det som är nödvändigt för många är bra för alla
  • Moderator: Mattias Lundberg: Information om moderatorn

Anmäl ert deltagande till aforum@handisam.se senast måndagen den 7 oktober 2013. Skriv ”Digital arbetsmiljö” i e-postens Ämne.

Efter seminariet bjuder vi på lunch. Meddela oss om du önskar specialkost eller om du är allergisk mot något. Meddela också om det finns behov av teleslinga, teckentolkning, syntolkning och dokumentation i alternativa format. Vid mötet vill vi att alla undviker att ha parfym eller andra doftande produkter på sig.

Senast uppdaterad: 17 november, 2015

En tanke om “Hur kan fackföreningarna agera för bättre it i arbetslivet och en gynnsam digital arbetsmiljö?

Kommentarerna är avstängda.