Dokumentation från seminariet om digital arbetsmiljö 2013

Här finns dokumentation från seminariet ”Hur kan fackföreningarna agera för bättre it i arbetslivet och en gynnsam digital arbetsmiljö?”. Seminariet anordnades den 15 oktober 2013.

Program

  • Karin Linder, ordförande DIK: DIKs kongressbeslut att prioritera digital arbetsmiljö
  • Karin Båtelson, Svenska läkarförbundet: It-ronder som ett sätt att driva på förbättring
  • Ulf Martinsson, Vison i Norrbotten: Skyddsombudens nya engagemang för digital arbetsmiljö
  • Annika Thorner: UDIPA-metoden – ett utvärderingsverktyg för att identifiera arbetsmiljöproblem orsakade av it-miljön
  • Stefan Johansson, Funka: Det som är nödvändigt för många är bra för alla
  • Moderator: Mattias Lundberg: Information om moderatorn

Spellistor efter tillgänglighetsfunktioner

Valbart textat

Teckenspråkstolkat

Syntolkat

Podcasts

Podcast med den syntolkade versionen

Deltagarnas gula lappar med kommentarer

För varje talarna uppmanades deltagarna att skriva ned frågor eller kommentarer på gula lappar.

Sammanställning av deltagarnas kommentarer

Facebookgrupp för diskussion om digital arbetsmiljö

I en facebookgrupp utbyter de som är intresserade av att förbättra den digital arbetsmiljön erfarenheter och tips. Gruppen startades efter konferensen.

Länk till Facebookgrupp om digital arbetsmiljö

 

Senast uppdaterad: 12 november, 2015

Ingen har kommenterat ännu