Deltagarnas kommentarer till talarna

Karin Båtelson

 • Medsittning och IT-ronder borde göras på alla arbetsplatser/företag.
 • Hur får vi IT-rond och medsittning till rutin överallt?
 • Finns användbarhetskompetens inblandad i Meds-IT-ning och IT-rond? Viktigt att ha.
 • På vems initiativ och på vems ansvar? För Meds-IT-ning och IT-ronder.
 • Hinner ni med att titta på hur olika system fungerar/inte fungerar med varandra?
 • Är vården särskilt drabbad av it? Varför?
 • Arbetsmiljö är en förutsättning för patientsäkerhet!
 • Ser du en vinst i att hålla centrala it-ronder?
 • Kan lokala it-ronder skapa problem i förlängningen för ex läkare/ssk som tjänstgör på flera olika kliniker?
 • Nätproblematiken. Hur löses detta? Som hinder för att fullgöra uppgifter. ”Tillit till systemen”

Karin Linder

 • Hur beaktas användarvänligheten – hänsyn till detta i.o.m. inrättandet av ett datasystem?
 • Den digitala arbetsmiljön är både fysisk och psykosocial arbetsmiljö
 • Vad säger arbetsmiljöverket om digital arbetsmiljölagstiftning – vad vill dom?
 • Använd arbetsmiljölagstiftningen för att komma åt brister i datasystemen

Ulf Martinsson

 • Spontan entusiasm för att arbeta med it hos skyddsombud!
 • ”Vad är den samlade digitala arbetsmiljön”?
 • Viktigt att problemen inte bara är i offentlig sektor
 • Är ”psykosocial” ett begrepp som ”döljer” delar av problemen?
 • Vad är din analys av varför det där bokningssystemet inte blev som användarna ville?
 • Inför skyddsronder avseende även datasystemen
 • Hur får du ihop den digitala skyddsronden tillsammans med den ”riktiga” ronden. Vilka frågor ställer du?
 • Använd SAM som utgångspunkt i verksamheten. Då blir arbetsmiljön integrerad med verksamheten.
 • Bedöm kostnaderna för datastrulet inklusive utrustning i möteslokaler, telefoner etc.
 • Grönt ljus när arbetsgivaren förstod att det kostar pengar – hur lyfter vi fram ekonomiaspekten?
 • Har ni haft diskussioner om nåbarheten utanför arbetstid med smartphones etc? Idag kan man i princip alltid svara på mail mm.

Annika Thorner

 • Varför prata om modellen som hjälp till skyddsombud, då det är arbetsgivaren som är ansvarig att undersöka arbetsmiljöförhållandena?

Stefan Johansson

 • Kammarkollegiet måste bli bättre på att ställa krav på tillgänglighet i systemen de upphandlar
 • För många är det en konst att upphandla tillgängliga system. Upphandling är viktigt att lära sig mer om.

Senast uppdaterad: 12 november, 2015

Ingen har kommenterat ännu