Erfarenhetsdatabasen – prototyp för beställarstöd

Skriften Att beställa användbara it-system beskriver hur man kan beställa IT-system som tillgodoser användarnas, och verksamhetens, behov. Sedan skriften togs fram har arbetet kring hur man kan beställa användbar it fortsatt, men inriktats på att ta fram en demonstrator till en erfarenhetsdatabas. Demonstratorn visar hur en webbplats för beställarstöd kan vara utformad.

Syftet med erfarenhetsdatabasen är att  beställare som ska göra en ny it-beställning kan hitta goda exempel på andra beställningar. I exemplen finns hänvisningar till befintliga ISO-standarder och metodik inom interaktionsdesign som bidragit till att beställningen blivit lyckad.

Nedan visas skärmdumpar från demonstratorn och de designprinciper som tagits fram för demonstratorn presenteras och förklaras.

Struktur för exempel

Varje exempel i Erfarenhetsdatabasen presenteras utifrån sex steg i en beställning: Idéstadiet, Förstudien, Förfrågan (CFP), Anbudsprövning och kontrakt, Införande samt Uppföljning. För användaren är det enkelt att växla mellan olika exempel och känna igen sig i strukturen.

Välkomstmeddelandet

På databasens startsida finns ett välkomstmeddelande där Erfarenhetsdatabasen presenteras kortfattat med syfte och målgrupp. Du stänger meddelandet genom att trycka på dess stängningskryss. Användaren kan välja vilket exempel hen vill läsa mer om, i menyn ”välj översikt”.

Välkomstsida för Erfarenhetsdatabasen. Fyra rubriker syns, med tre respektive underrubriker, samt en ruta/lapp med en välkomsttext.

Överblick

Förslagets första designprincip är Överblickbart disponerad text. Idén är att berättelsen om en lyckad beställning ska rymmas på en skärmbild och återges i dess sex väsentliga faser. För varje fas kan användaren navigera fram till de  viktiga kunskapsunderlag som blev avgörande för beställningens framgång.

Skärmdump. Överblick där man ser de sex rubrikerna med underrubriker. Ingen text i övrigt för exempel. I ovankant menyalternativ för att välja översikt, typ av beställning, öppna diskussionsforum, mall för egen översikt samt skriva ut översikten

I menyn ”Välj översikt” väljer användaren vilket exempel hen vill läsa om.

Koncist vardagsspråk

Förslagets andra designprincip är Koncist vardagsspråk och dess tredje princip är Länkar till kunskapsunderlag vid beställningens alla faser. (I demon är endast Standarder inlagda.)

Skärmdump av exemplet telemedicin. Sex textstycken under varsin rubrik. Styckena är grupperade i två rader, tre kolumner

Exemplet Telemedicin. Under rubriken för respektive steg beskrivs hur man gått till väga i varje steg. Genom att klicka på antingen Principer, Standards eller Metoder under respektive rubrik får användaren upp faktarutor som ger ytterligare information om exemplet.

Flyttbara faktarutor och länkar på rätt plats

Förslagets fjärde designprincip är Flyttbara faktarutor för användarnas egna sammanställningar och utskrifter. Genom att klicka på “Skriv ut översikten” görs en skärmdump med de delar av berättelsen och de faktarutor som användaren kan ha användning av i sin egen beställning.

Skärmdump. En av de rubriker och textstycken som visats i tidigare bilder syns fortfarande. De övriga täcks av faktarutor med text som beskriver standarder som använts i beställningen

Här har användaren öppnat och flyttat runt de tre faktarutor som den första rutan har länkat till.

Den femte designprincipen är Länkar rätt plats i texten till rätt plats nätet (Optimerad lokal navigering). Länkar kan antingen öppna nya faktarutor eller leda till externa webbplatser.

Modererad dialog, externa exempel och redaktion

Förslagets sjätte designprincip är Öppna databasen för modererad dialog och externa exempel och dess sjunde princip är Redaktion modererar och granskar exemplens processer och beskrivningar. I demonstratorn finns länkar till diskussionsforumet, möjlighet att kommentera andras exempel samt möjlighet att skicka in egna berättelser eller översikter på ett enhetligt och enkelt sätt.

Senast uppdaterad: 19 november, 2015

Ingen har kommenterat ännu