20. Utvärdering av användbarhet i blanketter/e-tjänster

Uppsala beskriver i sin utvecklarblogg hur de gått tillväga för att skapa nya e-tjänster samt utvärdera dem. Vi gillar Uppsala kommun, bland annat eftersom de är så duktiga på designprincip 10 (arbeta öppet: det gör tjänster bättre).

Bland de tjänster som är nya och har utvärderats genom användartester finns ansökan om tillstånd för enskilt avlopp och inkomstanmälan för vård- och omsorgsavgift.

Man använder tjänstedesignmetoder för att samla in, analysera och förändra tjänsterna. Designprincip 1 säger ju att vi ska utgå från behoven och det är just vad kommunen gör när de träffar medborgare och anstränger sig för att förstå deras behov och den kontext de har behov av kommunens tjänster. Kommunen utvärderade också tjänster som redan lanserades i syfte att utveckla dem vidare, man Gör om och gör sen om igen i linje med designprincip 5

Läs den utmärkta beskrivningen av arbetet på Uppsala.se:s utvecklingsblogg där det också finns en länk till en utförligare användbarhetsutvärdering (pdf 0,9 Mb)

9. Stockholms stads app för att rapportera till skolan att barn är sjuka

Appen Anmäl frånvaros logotyp

Vårdnadshavare (till exempel föräldrar) till barn som går i kommunala skolor i Stockholm kan rapportera barnens frånvaro i en app. När man väl har skrivit in personuppgifter om barnet är rapporteringen väldigt enkel – man öppnar appen och trycker ‘ Heldag’ eller ‘Del av dag’. Appen förutsätter att vårdnadshavaren registrerat sitt mobiltelefonnummer i Stockholm Skolwebb.

Designprincip 1 – Läs, begrunda och återkoppla till oss

Nu startar Användningsforum en kampanj för att lansera Designprinciperna för offentliga digitala tjänster. Principerna är en översättning av de brittiska designprinciperna. Varje vecka presenterar vi en princip och ber er att tipsa om projekt eller verksamheter där principen används, medvetet eller omedvetet.

Den här veckan presenterar vi princip 1: Utgå från behoven (användarnas behov – inte myndighetens). Principen är kortfattad, så läs, begrunda och ta till dig. Tipsa sen oss!