Affärsman som använder en dator för att dokumenthantering för ERP

Skaffa ett ERP-system

Många företagare känner inte till fördelarna med ett ERP-system och hur detta affärssystem kan underlätta att nå verksamhetens mål. Systemet hjälper dig att integrera och digitalisera verksamhetens affärsprocesser. Här går det att få en överblick och kontroll på allt som sker i företaget, vilket gör det mycket enklare att fatta rätt beslut.

Fördelen med att skaffa ett erp system är att du kan möta många av företagets behov på samma gång. Först är det klokt att göra en analys av de behov som finns, och om några funktioner saknas. Med ett ERP-system kan du skapa samspel mellan företagets alla delar och samla all data på ett ställe. Här kan du hantera orderläggning, ekonomihantering, bokföring, lagerhantering, inventeringskontroll, försörjningskedja, leverans och logistik.

Många typer av ERP-system

ERP står för ”Enterprise Resource Planning”, system som integrerar alla essentiella och viktiga funktioner i en verksamhet. Detta gör det möjligt att skapa mer strömlinjeformade processer, samtidigt som det underlättar i beslutsfattande och centraliserar all behandling av data. ERP-system utgör ryggraden i mängder av organisationer. Kommunikationen underlättas och kunderna upplever en bättre service och nöjdhet, vilket skapar förbättrade möjligheter till vinst och tillväxt för verksamheten.

ERP-system kan delas in i fyra sorter:

  • Molnbaserade
  • Lokala
  • Hybrid
  • Branschspecifika

Molnbaserade ERP-system lagras hos leverantören och går att använda via internet. Det är vanligt att denna typ av ERP-system används som en SaaS, eller ”software as a service”, av kunden. Detta är en distributionsmodell av mjukvaruprogram, eller webbaserad mjukvara. Några exempel på SaaS är Gmail och Microsoft Office.

Lokala ERP-system installeras och drivs direkt från kundens datorer, installerade i verksamhetslokalerna. Detta ger företaget en större kontroll över sin infrastruktur och data. Hybridsystem använder sig av både molnbaserade och lokala lösningar, vilket skapar en skräddarsydd möjlighet att planera kring företagets resurser. Branschspecifika ERP:er är designade för att passa särskilda affärsmodeller och unika processer hos specifika industrier.

Nya trender inom ERP

ERP-marknaden förändras snabbt i nuläget, där AI-driven automatisering driver på utvecklingen. Numera används ERP-system för marknadsautomatisering och e-handel, och ses som en oumbärlig del i de flesta större verksamheter. Medan marknaden växer förväntas trenderna skifta då ny teknologi förändrar spelplanen. Generativ AI, nya affärskrav och teknologiska förändringar skapar nya behov och möjligheter.

Under 2024 förväntas SaaS ERP att bli alltmer vanligt, då företagen snabbt behöver utveckla ny kapacitet och publicera det till sina kunder. Tidigare var det vanligt att kunderna fick vänta i flera år på att uppgradera sina system, men med hjälp av SaaS kan de använda nya funktioner direkt när leverantören gör dem tillgängliga.

Viktigt att satsa på bra affärssystem

För att kunna digitalisera verksamheten och ta bort flaskhalsar är det nödvändigt att installera ett effektivt affärssystem. Ett automatiserat affärssystem för verksamhetsstyrning kan distribueras både lokalt och i molnet. Med grundfunktioner som passar alla branscher och företag i alla storlekar skapas ett bra stöd för tillväxt och ökad avkastning. Ett bra affärssystem kan skalas upp när verksamheten växer och expanderas om affärerna kräver detta. Du kan också välja särskilt anpassade branschlösningar för detaljhandeln, mode och e-handel.