kontorsarbetare som problem med sin laptop

Hur mycket tid förlorar ditt företag på dålig IT?

Visste du att en stor del av ditt företags tid går till spillo på grund av IT-avdelningen? För många företag är denna siffra omkring 20 %. Det innebär att för varje 8 timmars arbetstid som en anställd arbetar, går en timme åt till att försöka åtgärda ett problem med sin dator eller telefon. Den här artikeln kommer att lära dig hur du kan hålla dina anställda glada och produktiva genom att undvika dessa problem från början! Låt kolla in dessa tips:

Utrustning

Investera i bra utrustning. Detta kan verka som en självklar lösning, men den förbises ofta. Se till att du har den senaste programvaran och utrustningen för att undvika kompatibilitetsproblem.

Utbildning

Utbilda dina anställda i hur man använder tekniken på rätt sätt. Det hjälper dem att felsöka eventuella problem på egen hand och sparar tid.

Service

Skapa en helpdesk eller supportsystem. På så sätt kan de anställda snabbt och enkelt rapportera problem så att de kan åtgärdas så snart som möjligt. Det gör också att de anställda kan släppa sitt problem för stunden eftersom de vet att någon kommer titta på det.

Policy

Skapa en tydlig IT-policy. Det hjälper de anställda att förstå vilka regler och bestämmelser som gäller för användning av teknik på arbetsplatsen.

Genom att följa dessa tips kan du hjälpa ditt företag att undvika att slösa bort värdefull tid och hålla dina anställda glada och produktiva. Har du några andra tips att lägga till? Låt oss veta!