Användningsforum avslutat 31 december 2015

Den 31 december 2015 avslutades Användningsforum. Webbsidan kommer inte att uppdateras med nyheter eller fler rapporter, men finnas kvar under något eller några års tid.

Till er som på något sätt bidragit till att driva arbetet med tillgänglighet och användbarhet framåt säger vi bara – bra jobbat, och fortsätt så!

Poddsamtal med Gulan, Carola och Katarina

Användningsforum bildades 2012 i mars av regeringen, och det läggs ned sista december 2015. I fyra samtal träffas några av forumets ledamöter och samtalar om vad forumet bidragit till och hur viktiga frågor tas vidare framöver.

I detta avsnitt samtalar Jan Gulliksen, Carola Löfstrand och Katarina Lindblad-Gidlund. Samtalet leds av Eva-Karin Anderman. Alla medverkande är ledamöter i Användningsforum.

Lyssna på samtalet på iTunes eller med hjälp av rss-feeden. Du kan också lyssna direkt här:

Vill du hellre läsa en transkribering av samtalet finns en pdf-version och en e-pubversion.

Vykort med tips för bättre användbarhet och tillgänglighet

Känner du någon som behöver få några tips om hur de kan bli bättre på användbarhet och tillgänglighet? Kanske är Användningsforums tips något att skicka till personen eller verksamheten?

Skriv ut pdf:erna och gör ett vykort eller använd bilderna och sprid i e-post eller på sociala medier.

Du som VD, utveckla med bättre användbarhet och tillgänglighet

Tips VD

Pdf:en Du som VD, utveckla med bättre användbarhet och tillgänglighet (pdf 0,1 MB)

 1. Syna din grundförståelse  –  Digitalisera inte industrialismen och digitalisera inte utanförskap.
 2. Var modig, ta ansvar och orka – Hinner du inte själv, utse en ansvarig.
 3. Lär dig, gå en liten kurs – Ska man göra förändringar bör man veta en del.
 4. Se över kompetensmixen i din organisation – Premiera individer som bidrar och stöder mångfald och användbarhet.
 5. Låt det synas – tydliggör framstegen i årsredovisning och på hemsidor.

Få högre användbarhet och tillgänglighet när du verksamhetsutvecklar

Fem tips när du verksamhetsutvecklar

Pdf:en Få högre användbarhet och tillgänglighet när du verksamhetsutvecklar (pdf 0,1 MB)

 1. Lita på processen, ha inte lösningen klar från början!
 2. Öka insikten om användarens perspektiv genom att lära av andra, vända perspektiv, utmana nöjdhet, riva strukturer och utmana alla nej!
 3. Våga göra fel!
 4. Ta stöd av andra, både internt och externt!
 5. Slit inte ditt hår, våga föra dialog!

 

 

Poddsamtal med Stina, Mia och Annelie från Användningsforum

Användningsforum bildades 2012 i mars av regeringen, och det läggs ned sista december 2015. I fyra samtal träffas några av forumets ledamöter och samtalar om vad forumet bidragit till och hur viktiga frågor tas vidare framöver.

I detta avsnitt samtalar Stina Johansson, Mia Ahlgren och Annelie Ekelin. Samtalet leds av Eva-Karin Anderman. Alla medverkande är ledamöter i Användningsforum.

Lyssna på samtalet på iTunes eller med hjälp av rss-feeden. Du kan också lyssna direkt här:

Vill du hellre läsa en transkribering av samtalet finns en pdf-version och en e-pubversion.

Poddsamtal med Erik och Cristian från Användningsforum

Användningsforum bildades 2012 i mars av regeringen, och det läggs ned sista december 2015. I fyra samtal träffas några av forumets ledamöter och samtalar om vad forumet bidragit till och hur viktiga frågor tas vidare framöver.

I detta avsnitt samtalar Erik Borälv och Cristian Norlin. Samtalet leds av Eva-Karin Anderman.

Lyssna på samtalet på iTunes eller med hjälp av rss-feeden. Du kan också lyssna direkt här:

Vill du hellre läsa en transkribering av samtalet finns en pdf-version och en e-pubversion.

Poddsamtal med PeO, Hans, Tomas och Pär från Användningsforum

Ett samtal mellan Pär Lannerö, Per-Olof Hedvall, Hans von Axelson och Tomas Berns. Samtalet leds av Eva-Karin Anderman. Alla medverkande är ledamöter i Användningsforum.Användningsforum bildades 2012 i mars av regeringen, och det läggs ned sista december 2015. I fyra samtal träffas några av forumets ledamöter och samtalar om vad forumet bidragit till och hur viktiga frågor tas vidare framöver.

I detta avsnitt samtalar Pär Lannerö, Per-Olof Hedvall, Hans von Axelson och Tomas Berns. Samtalet leds av Eva-Karin Anderman.

Lyssna på samtalet på iTunes eller med hjälp av rss-feeden. Du kan också lyssna direkt här:

Vill du hellre läsa en transkribering av samtalet finns en pdf-version och en e-pubversion.

Demonstrator – Erfarenhetsdatabas för beställningar

Sex rubriker fördelade på två rader: Idéstadiet, Förstudie, Förfrågan (CFP), Anbudsprövning och kontrakt, Införande samt Uppföljning. Under respektive rubrik finns länkarna Principer, Standards och Metoder.

Skärmdump från Erfarenhetsdatabasen

Skriften Att beställa användbara it-system beskriver hur man kan beställa IT-system som tillgodoser användarnas, och verksamhetens, behov. Sedan skriften togs fram har arbetet kring hur man kan beställa användbar it fortsatt, men inriktats på att ta fram en demonstrator till en erfarenhetsdatabas. Demonstratorn visar hur en webbplats för beställarstöd kan vara utformad.

Syftet med erfarenhetsdatabasen är att  beställare som ska göra en ny it-beställning kan hitta goda exempel på andra beställningar. I exemplen finns hänvisningar till befintliga ISO-standarder och metodik inom interaktionsdesign som bidragit till att beställningen blivit lyckad.

Läs mer om demonstratorn för Erfarenhetsdatabasen

Vad gjorde vi på World Usability Day – Världsanvändbarhetsdagen?

Torsdag den 12 november var vi med och bidrog till World Usability Day (Världsanvändbarhetsdagen). På flera håll i landet ordnades workshops och seminarier kring temat innovation.

Under vår workshop talade vi digital arbetsmiljö och innovation. Vi hörde presentationer från Vision och Försäkringskassan, samt förde dialog om förutsättningar för god digital arbetsmiljö.

Carola Löfstrand från Vision berättade om deras undersökning bland chefer i kommuner, IT i chefens tjänst?

Christian Rosberg från Försäkringskassan berättade om deras arbete med att inventera och åtgärda tillgänglighetshinder i interna IT-system. Ett arbete som började för bara ett par månader sedan. Det är tydligt att Försäkringskassan har en bit att vandra, men oerhört positivt att de identifierat detta som ett problem och börjat arbeta strukturerat med att åtgärda det.

Goda exempel?

Efter presentationerna fick vi goda och mindre goda exempel från vår digitala arbetsmiljö, som en inspirerande start på dialog om den digitala arbetsmiljön. Några av exemplen visades som videofilmer, ett par där vår ordförande Erik jämför den tid det tar att från att han startar datorn tills han kan attestera en faktura, det tar ca 1 minut på hans ena jobbdator och 5 minuter på den andra.

Andreas Taxi from Andreas Richter on Vimeo.


Extern länk till introduktion och exempel (på Slideshare)

Resonemang under dialogen

Under den avslutande workshopen/dialogen diskuterade deltagarna följande

 • Aktivitetsbaserade kontor bör stödja bra arbete
 • Jobba hemma medför (troligen) högre interna krav på att prestera. Det är (nog) vanligt att många höjer ribban för vad de ska prestera för att ”bevisa” att de arbetar minst lika bra hemma som på kontoret.
 • Vi träffar chefen mer sällan när vi har en mer digitaliserad arbetsplats.
 • Det digitaliseras gärna och glatt, inte alltid med föregående konsekvensanalys.
 • Seriösa företag/organisationer ser till att ha bra support kring digital teknik.
 • Personer som är digitala är självorganiserande, behöver inte särskild styrning
 • Loggar är också positivt, det är möjligt för chefer och medarbetare att se och reagera.
 • Utbildningsbehov varierar på olika nivåer och i regioner.
 • Det saknas tradition kring relationen mellan psykosocial arbetsmiljö och digital arbetsmiljö. Det är också viktigt med ledarrollen, att ha en miljö som bidrar till god digital arbetsmiljö.
 • Synpunkter och återkoppling på digitala verktyg behöver hanteras och ge effekt på utformning av verktyg och verksamhet. T.ex kan it-supportens ärenden ska användas för att lära och utveckla.