Rapporter och projekt

Användningsforums verksamhet upphörde den 31 december 2015. Här hittar du rapporter, poddar och annat material som forumet producerat.

Poddar med Användningsforums ledamöter

Den som vill glänta på dörren till den dialog som förts i forumet kan lyssna på poddar med Användningsforums ledamöter (nov-dec 2105).

Vykort med tips till VD och vid verksamhetsutveckling

Vykort med fem tips: Du som VD, utveckla med bättre användbarhet och tillgänglighet (pdf 0,1 MB)

Vykort med fem tips: Få högre användbarhet och tillgänglighet när du verksamhetsutvecklar (pdf 0,1 MB)

E-anslagstavla

Användningsforum gör en förstudie om möjligheten att införa en ”e-anslagstavla”. Syftet är att ge möjlighet för uppföljning av hur tillgängliga och användbara myndigheters e-tjänster är, som ett verktyg för att inspirera och driva på utvecklingen av tjänsterna. En inspirationskälla till e-anslagstavlan är brittiska GDS tjänst Performance, där olika e-tjänsters prestanda kan jämföras.

Förstudie om digital anslagstavla, oktober 2015 (pdf 0,4 MB)

Digital arbetsmiljö

Webbsändning från seminarium om digital arbetsmiljö, 13 november 2014. Webbsändning från seminariet om digital arbetsmiljö.

Dokumentation från seminarium om digital arbetsmiljö 15 oktober 2013.

Goda och lärande exempel

Goda och lärande exempel på användbarhet och tillgänglighet

Inspel till Digitaliseringskommissionen

Användningsforums kansli flyttades under våren 2014 och blev en del av Digitaliseringskommissionens kansli. Forumet har bildat en arbetsgrupp för att ta fram inspel till Digitaliseringskommissionen. Arbetsgruppen har lämnat en första rapport om digital kompetens.

Rapporten Om digital kompetens (pdf 1,3 MB)

Beskrivning av Användningsforums arbete kring digital kompetens

Filmer för att tipsa om design av tillgänglig och användbar it

Användningsforum har tagit fram fyra korta filmer för att ge exempel på hinder i it och ge några handfasta tips på vad man kan tänkta på för att utforma användbart och tillgängligt.

Fyra korta filmer om tillgänglig och användbar it

Strategiskt viktiga frågor för tillgänglighet och användbarhet

Användningsforums kansli har låtit intervjua våra ledamöter för att få reda på de mest angelägna strategiska frågorna för att öka användbarheten och tillgängligheten i it.

Rapporten Strategiskt viktiga frågor för tillgänglighet och användbarhet (pdf 1,2MB)

Hela resan – Verklighetsbaserade videoprototyper

Projektet har undersökt och tagit fram problembeskrivningar och prototyper för it-lösningar som underlättar resor i kollektivtrafiken. Utgångspunkten har varit upplevda behov hos användare. Läs mer och se videofilmer med prototyper från projektet: Hela resan – verklighetsbaserade videoprototyper

Beställa användbart och tillgängligt

Skriften Att beställa användbara system beskriver hur man kan beställa användbart i praktiken. I skriften beskrivs hur olika organisationer gått till väga för att beställa användbart och/eller tillgängligt.

Mer om skriften Att beställa användbara it-system

Erfarenhetsdatabasen är en prototyp till en webbplats, som syftar till att sprida erfarenhet om upphandling av användbara och tillgängliga system och teknik.

Beskrivning av Erfarenhetsdatabasen.

Användningsforum har också verkat för att det ska finnas en nationell stödfunktion kring hur användbar och tillgänglig it kan upphandlas.

PM med rekommendation om stöd för hög använbarhet och god tillgänglighet vid offentlig upphandling av it/ikt

Designprinciper för digitala tjänster

Användningsforum har översatt och anpassat den brittiska statens designprinciper för offentliga digitala tjänster. Syftet är att inspirera organisationer som i sin verksamhetsutveckling vill sätta fokus på god design av digitala tjänster.

Användningsforums version av designprinciperna

WordPresstemat för Användningsforums webb

WordPresstemat som används för Användningsforums webb finns på GitHub. Det är utformat för att följa tillgänglighetskrav.

Senast uppdaterad: 13 januari, 2016

Ingen har kommenterat ännu