Så kan personlarm hjälpa anställda

Personlarm är ett arbetsredskap som kan ge en ökad trygghet och förebygga en osund arbetsmiljö. Vård- och butikspersonal samt anställda inom kommuner är grupper som är speciellt utsatta för hotfulla situationer. Där kan personlarm göra stor skillnad.

Att anställda känner sig trygga på arbetsplatsen är mycket viktigt. Vissa branscher är mer utsatta än andra när det gäller hot och andra saker som kan skapa otrygghet. Vården och handeln är två branscher där anställda är mer utsatta. Om du vill öka säkerheten hos dina anställda är personlarm perfekt att investera i. När en anställd bär ett personlarm är hjälp endast ett knapptryck bort.

Personlarm kan kopplas till en larmscentral

Arbetsmiljöverket rekommenderar att larmet kopplas till en larmcentral som kan skicka ut hjälp vid en knapptryckning. En intern larmmottagning ställer höga krav på bra rutiner. Det finns olika personlarm du kan välja mellan och det är möjligt att få en skräddarsydd lösning efter just din verksamhet.

“Men det är inte bara på biblioteken som personlarm har blivit vanligare.” Läs mer här om ökningen av personlarm bland kommunanställda.

Vikten av bra arbetsmiljöer

När en anställd kan bära ett personlarm ökar tryggheten. I en utsatt miljö som exempelvis i en matbutik kan personlarm ha en stor betydelse. Även inom vården där anställda hanterar patienter som kan vara våldsbenägna är personlarm en trygghet. Även kommunanställda i exempelvis biblioteksmiljö kan vara utsatta för obehagliga situationer. Det är du arbetsgivare som ska skapa en bra arbetsmiljö och arbeta förebyggande. Personlarm kan ses som en förebyggande åtgärd för att kunna ha en god arbetsmiljö.