Skräddarsy företagets nyhetsbrev med smarta program

Idag är den anpassade kommunikationen med kunder viktigare än någonsin. Som ett led i detta har nyhetsbrev blivit ett aktivt sätt för företag att skapa och förmedla säljande budskap. De går dessutom att göra personliga även om utskicket sker till många.

Häng med för att lära dig mer om nyhetsbrev 2023. Läs om hur du kan skapa de bästa förutsättningarna för en lyckad kommunikation med dina kunder.

Smart teknik och anpassade program

För dig som vill hitta ett nytt sätt att nå ut till både befintliga och nya kunder är nyhetsbrev ett bra alternativ. Den här typen av kommunikation går dessutom att anpassa som skräddarsydda nyhetsbrev för att skapa ett mer direkt och personligt budskap. Moderna program som är framtagna med hjälp av innovativ teknik gör det möjligt att formge nyhetsbreven precis som du önskar – både när det gäller layout och text. En viktig funktion med den här sortens utskicksprogram är att du även får tillgång till analys- och uppföljningsverktyg. Det är nämligen ett avgörande moment eftersom det hjälper dig att följa upp kommunikationen samt justera den inför framtida utskick och budskap.

Skräddarsydda nyhetsbrev är alltså ett effektivt sätt att kommunicera med dina kunder 2023 och framöver. Men det finns också en baksida som du bör vara medveten om för att i bästa mån undvika de klassiska fällorna. Nyhetsbrev är vanliga och det innebär vidare att även dina kunder tar emot många brev från olika avsändare.

Tips för att skriva nyhetsbrev

Digitala nyhetsbrev är kostnadseffektiv kommunikation om du gör allt på rätt sätt. Till att börja med handlar det om att sticka ut från mängden av utskick som mottagaren får. Därefter bör du konkretisera budskapet i ett lockande format – både visuellt och textligt. Det är viktigt att varje utskick har ett syfte och att du avslutningsvis lätt kan utvärdera nyhetsbrevets effekt.

  • Välj ett direkt ämne på mejlet (det första mottagaren ser innan mejlet öppnas)
  • Ägna tid åt att skriva ett konkret och tydligt innehåll i nyhetsbrevet (undvik utfyllnad, upprepning)
  • Använd användarvänlig design med enkla klick/knappar
  • Avsluta med en ”call to action” – det vill säga uppmana mottagaren till att göra något

Om du följer en konkret mall varje gång du skapar ett nyhetsbrev blir processen också lättare att följa upp. Gör inget i hast utan engagera dig i varje enskilt utskick för att garantera hög kvalitet.