Så underlättar du anställningen av utländska medborgare

När du ska anställa utländsk arbetskraft gäller andra regler. Arbetstagaren behöver ha tillstånd att arbeta i Sverige. Det är du som arbetsgivare som måste kontrollera att det faktiskt finns ett giltigt arbetstillstånd.

Det är viktigt att alla regler följs när du ska anställa en person som inte har medborgarskap i Europa. För att inte missa något är det en bra idé att anlita en advokat inom migrationsrätt som kan guida dig rätt. Migrationsrätt är ett brett och snårigt område för den som inte är insatt. Dessutom har reglerna för arbetskraftsinvandring skärpts vilket gör det lite mer komplicerat. När du tar hjälp av en advokat eller en jurist säkerställer du att allt går rätt till.

Arbetsgivarens skyldigheter

Det allra flesta personer som har medborgarskap i ett land utanför Europa behöver ha ett arbetstillstånd för att få arbeta i Sverige. En person som vill jobba i Sverige behöver få sitt arbetstillstånd innan hen reser till Sverige. Det finns dock vissa undantag där personen kan ansöka om arbetstillstånd efter det att hen har anlänt till Sverige. Det är du som ska anställa en person som har utländskt medborgarskap som måste kontrollera att arbetstagaren faktiskt har ett giltigt tillstånd. Det är även du som arbetsgivare som måste kontakta Skatteverket och ge dem information om att du har anställt en person från ett land utanför Europa.

Arbetsgivarens ansvar:

• Kontrollera att personen har rätt att arbeta i Sverige.
• Anmäl anställningen till Skatteverket.
• Kontrollera vilken beskattning som gäller.

Ansökan om arbetstillstånd

Du som arbetsgivare kan alltid hjälpa en person som ska komma till Sverige med att få ett arbetstillstånd. Där kan en advokat inom migrationsrätt också vara till stor hjälp. Ansökan går att göra via Migrationsverkets hemsida. Det är viktigt att ansökan görs korrekt för att öka möjligheterna till ett snabbare beslut.

Andra skatteregler för utländska medborgare

Det som också är bra att ha i åtanke är att när du anställer en utländsk medborgare gäller andra skatteregler och beskattningsfrågan avgörs av hur länge personen i fråga ska vistas i landet. Du kan alltid kontakta Skatteverket för att få rådgivning kring detta om du känner dig osäker.