Designprincip 3: Låt användningsdata styra designvalen

Nu är vi inne på tredje veckan av kampanjen för att lansera Designprinciperna för offentliga digitala tjänster. Tredje veckan betyder tredje principen: Låt användningsdata styra designvalen.

Vi vill ha in tips på hur principen används i olika sammanhang.

snötäckt landskap med upptrampad väg och upptrampad genväg

”Desire path” används för att beskriva den väg människor tar, inte den väg de ”ska” ta. Foto CC BY-NC-SA av travelling.steve

Principerna är en översättning av de brittiska designprinciperna. Varje vecka presenterar vi en princip och ber er att tipsa om projekt eller verksamheter där principen används, medvetet eller omedvetet.

Om du är nyfiken kan du läsa vad det står i de övriga nio designprinciperna.

Använder ni designprincip 3? Berätta för oss!

Utgår ni från designprincip 3 i din egen organisation? Finns det projekt eller verksamheter där designprincip 3 är central? Använder ni till exempel analysverktyg för att följa hur användare klickar sig fram på er webb? Anser ni att något i principen behöver blir tydligare, utifrån era erfarenheter?

De erfarenheter vi får in sammanställs och ett urval presenteras senare i höst. Tanken är att era erfarenheter ska inspirera andra genom att vara goda exempel.

E-posta eller ring kansliet med dina tips! E-post: kansliet@anvandningsforum.se. Telefon: 08-405 45 83.


Designprincip 3: Låt användningsdata styra designvalen

I de flesta fall börjar vi inte från noll. Våra tjänster används redan och vi kan lära oss av användarnas verkliga beteende. Vi ska också fortsätta att lära oss om användarnas verkliga beteende genom att använda prototyper och tester med användare under utvecklingen. De val våra användare gör när de använder it ska återspeglas i vår design av it.

Här finns den stora fördelen med digital design: vi kan se och lära från användarnas beteende, och låta systemet anpassas utifrån hur människor beter sig, snarare än att tvinga människor att anpassa sig till ett system som vi designat på förhand.


Bakgrund

Designprinciper för offentliga tjänster är en översättning av den brittiska statens digitala designprinciper. Översättningen är inte ordagrann, men är tänkt att ha samma innehåll och funktion som originalet.

Användningsforum översatte designprinciperna redan 2013 men de har legat lite undanskymt på webbplatsen. Under hösten 2014 ser vi över översättningen, princip för princip. Vi ber också omvärlden att redogöra för egna erfarenheter av hur principerna tillämpas, och lämna synpunkter på översättningen.

Senast uppdaterad: 17 november, 2015

Ingen har kommenterat ännu