Demonstrator – Erfarenhetsdatabas för beställningar

Sex rubriker fördelade på två rader: Idéstadiet, Förstudie, Förfrågan (CFP), Anbudsprövning och kontrakt, Införande samt Uppföljning. Under respektive rubrik finns länkarna Principer, Standards och Metoder.

Skärmdump från Erfarenhetsdatabasen

Skriften Att beställa användbara it-system beskriver hur man kan beställa IT-system som tillgodoser användarnas, och verksamhetens, behov. Sedan skriften togs fram har arbetet kring hur man kan beställa användbar it fortsatt, men inriktats på att ta fram en demonstrator till en erfarenhetsdatabas. Demonstratorn visar hur en webbplats för beställarstöd kan vara utformad.

Syftet med erfarenhetsdatabasen är att  beställare som ska göra en ny it-beställning kan hitta goda exempel på andra beställningar. I exemplen finns hänvisningar till befintliga ISO-standarder och metodik inom interaktionsdesign som bidragit till att beställningen blivit lyckad.

Läs mer om demonstratorn för Erfarenhetsdatabasen

Senast uppdaterad: 19 november, 2015

Ingen har kommenterat ännu